Holland Scale
Holland Scale bouwpakketten, Nederlandse modellen, schaal H0 (1:87), met gevoel voor detail.

Holland Scale baanplan van ½×2 m²

Dit baanplan is een zogenaamd diorama. Het zichtbare gedeelte heeft de afmetingen van ½×2 m². Maar aan één of twee zijden dient een "fiddle yard" te worden geplaatst waar treinen uit het zicht opgesteld kunnen worden. Het geheel zal dan minimaal 3 m lang worden bij een "fiddle yard" aan één kant.

Door gebruik te maken van "fiddle yards" kan een treinbedrijf worden gesimuleerd. Omdat het diorama geen stationsaccomodatie kent, zullen personentreinen dienen door te rijden van de ene "fiddle yard" naar de andere. Met één "fiddle yard" is dat niet mogelijk en zult u zich dienen te beperken tot het rangeren van goederenwagens naar de aansluitsporen. Dat is op zichzelf al genoeg voor voldoende speelplezier.

Baanplan van ½×2 m²

Holland Scale baanplan van halfx2 m2 -hs2plan

Baanplan van ½×2 m²

Holland Scale baanplan van halfx2 m2-hs2land

Legenda:

1. Loods, ombouw van Kibri nr.B-9782
2. Fabrieksgebouw, ombouw van Kibri nr.B-9786
3. Goederenloods, ombouw van Kibri nr.B-9462
4. Holland Scale pakhuizen, bestaande uit nr.4, nr.6 en evt. nr.15
5. Holland Scale stadshuizen, bestaande uit nr.2, nr.3, nr.5, nr.7 en nr.8
6. Achtergrond
7. Visuele afscherming

Railplan

Het plan stelt enkele industrie-aansluitingen voor in een stad. Centraal is een gracht, die door de spoorbaan gekruist wordt door een lage brug. Zoals gezegd dient het zichtbare gedeelte van de baan in iedere geval aan de rechterkant te worden aangesloten met een "fiddle yard". Maar als aan de linkerkant ook een "fiddle yard" komt zijn er natuurlijk meer mogelijkheden. Ook is het mogelijk er een tentoonstellingsbaan van te maken door beide zijden aan elkaar te koppelen tot een lus.
Spoor en zijn doorgaande sporen. De sporen en kunnen als doorgangspoor of als opstelspoor gebruikt worden, nagelang de inrichting van het "fiddle yard". Spoor is een opstelspoor voor goederenwagens, spoor voert naar een goederenloods en spoor is het aansluitspoor voor een machinefabriekje of iets dergelijks. Alle rails zijn Roco-Line, de wissels zijn de slanke 10 graden uitvoeringen. De overige sporen zijn flex-rails.
De industriegebouwen , en zijn gewijzigde Kibri-bouwpaketten, resp. B-9782, B-9786 en B-9462. Deze gebouwen hebben naar mijn mening voldoende Hollands karakter om hier gebruikt te kunnen worden. De gebouwen bij zijn een combinatie van de Holland Scale pakhuizen, samengebouwd tot een groter geheel. De huizenrij bestaat uit een combinatie van de Holland Scale stadshuizen. Beide huizenrijen zijn naar eigen inzicht samen te stellen. Zowel alsdienen om de overgang naar de "fiddle yards" te maskeren. De gebouwen dienen dus enige hoogte te hebben. De overgang wordt ook gemaskeerd door de visuele afschermingen , die werken als de zijgordijnen op een toneel. is de achtergrond van het geheel.

Treinmaterieel

Het spoorbedrijf is wederom eenvoudig. Bij dit ontwerp ligt de nadruk op rangeren. Deze rangeerdienst kan door een rangeerlokomotief worden uitgevoerd. De passagiersdienst zou ik eenvoudig houden. Een treinstel, bijvoorbeeld een tweebaks "Sprinter", is voldoende om volgens starre dienstregeling een treindienst te simuleren. Je zou dit diorama dan ergens aan de lijn Rotterdam, Hoek van Holland kunnen denken. Wanneer langere trein(stellen) gewenst zijn, dienen ook de "fiddle yards" aan beide zijde verlengd te worden. Voor de goederendienst is er voldonde keuze aan binnen- en buitenlands goederenmaterieel om een interessant bedrijf mogelijk te maken. Goederenlokomotieven en rangeerlokomotieven zijn verkrijgbaar voor bijna alle tijdperken. Aan u de keuze.
Het ontwerp zelf is niet zozeer aan een tijdperk gebonden. Maar daarbij moet natuurlijk wel opgemerkt worden dat tegenwoordig het aantal aansluitsporen voor fabrieken beperkt is en Railion en haar concurrenten lieven bloktreinen laten rijden. Maar daar hoeft u zich weeer niets van aan te trekken.

"fiddle yards"

Voorstel voor de "fiddle yards"
Hieronder is mijn voorstel voor de verdekte opstelsporen weergegeven. Hier worden, om ruimte te besparen, de 15 graden wissels van Roco-Line gebruikt. U kunt een en ander inrichten zoals u wilt en waarschijnlijk zijn er betere oplossingen te bedenken. Wat ik in ieder geval wel zou doen is de aansluit- en opstelsporen ook door laten lopen naar het niet-zichtbare gedeelte. Zo hebben die sporen tenminste ook wat lengte.