Holland Scale
Holland Scale bouwpakketten, Nederlandse modellen, schaal H0 (1:87), met gevoel voor detail.

Eigentijds pand

Aansluitend aan mijn bezoek op uw stand tijdens de vorig jaar gehouden manifestatie Eurospoor te Utrecht doe ik u, zoals toegezegd, twee foto's toekomen van mijn verbouwde pakhuis tot een kantoor op de begane grond en drie woningen op de verdiepingen.

Op mijn werk heb ik zeer veel met verbouwingen in monumenten te maken gehad. Dit gebeurde in het kader van subsidieregelingen van het Min. van VROM, de provincie en de gemeente in de 70er en 80er jaren. In totaal kon de toegekende subsidie zelfs tot 75% oplopen. Voor de verbouwing van mijn pakhuis heb ik, gelet op het type pakhuis, foto's gemaakt in Amsterdam nabij de Brouwersgracht en de Haarlemmer Houttuinen. Ook in Zutphen en Deventer heb ik rondgekeken, maar daar zijn de bouwstijlen en detailleringen verschillend met die van Amsterdam. Ten gevolge daarvan bleek mij dat de kleine deuren, links en rechts van de grote deuren in het midden, niet juist geplaatst zijn. Niet de onderdorpels moeten op gelijk niveau zijn, maar de sluitstenen boven in de bogen.
Afgaande op het Amsterdamse heb ik de kozijnen, geformeerd door witte dunne strippen, achter de gevelwand gelijmd. De bovendorpel heb ik horizontaal gehouden. Zowel horizontale als rondboog bovendorpels komen voor in dergelijke verbouwingen.
Van deze verbouwing heb ik veel plezier gehad. Heel handig was het gebruik van een schaallat HO van de Eindhovense Modelvereniging. Zo kon ik de ramen in de achtergevel op de juiste hoogte plaatsen, gerelateerd aan de verdiepinghoogte en de indeling van de voorgevel.